İbra

Aklama, temize çıkarma.


İbra İle İlgili Diğer Kavramlar