İhtar

Bir konuda dikkat çekme, hatırlatma, uyarma.