İkaz

Uyarı. Bir çalışana davranışının disiplin kurallarına işyeri düzenine aykırı olduğu hakkında uyarma durumu ve bu durumun sonuçlarını bildirme.