İlan

Toplu bildirme hali, ilan ederek bildirme hali.


İlan İle İlgili Diğer Kavramlar