İntikal

Bir yerden başka bir yere, bir kişiden başka bir kişiye geçme hali.