İzin Defteri

Bir işyerinde çalışan işçilerin ücretli izin durumlarının kaydedildiği, yönetmeliğine uygun olarak tutulan defteridir.


İzin Defteri İle İlgili Diğer Kavramlar