İzin Kurulu

İşçi sayısı 100 den çok olan işyerlerinde, işçilerin ücretli izinlerini düzenlemek üzere kurulan üç kişilik bir heyettir. Kurulma ve çalışma tarzını bu husustaki yönetmelik düzenler.


İzin Kurulu İle İlgili Diğer Kavramlar