Kendi Yapma Zorunluğu

Aksi, akitden veya durumdan anlaşılmıyorsa, işçinin kabul ettiği işi kendisinin yapması zorunluğu demektir. Başkasına devredemez.


Kendi Yapma Zorunluğu İle İlgili Diğer Kavramlar