Kıdem Tazminatı

Hizmet akdinin kanunda gösterilen haller içinde işçi veya işveren tarafından feshinde ve işçinin kanunda gösterilen çalışmış olma şartını yerine getirmiş olduğu takdirde, işveren tarafından işçiye veya ölümü halinde kanuni varislerine ödenecek tazminattır.