Maaş Haczi

Çalışanın maaşının yasal olarak dörtte birinin ya da çalışanın muvafakat etmesi halinde daha fazla bir bölümünün icra takibine konu olmuş borçları nedeniyle haczedilmesi durumu.


Maaş Haczi İle İlgili Diğer Kavramlar