Mazeret

Bir kusurun, bir hatanın, bir suçun hoş görülmesini gerektiren neden, olay, durum.