Meslek

1. Geçim sağlamak ereği ile sürekli olarak bir kişinin yaptığı iş. 2. Aynı faaliyet grubunda bulunan kimselerin teşkil ettikleri sosyal topluluk. deyiminde kullanıldığı gibi (Türk Hukuk Lügat)