Milli Gelir

Her hangi bir topluluğun / genel olarak Devlet / bir yıl içinde, bütün görünür ve görünmez kaynaklarından elde ettiklerinin para olarak toplam sonucudur. Buna milli hâsıla da denir. Bu şekli ile milli gelire (gayri safi milli gelir veya hâsıla) denilmektedir. Bundan her türlü yıpranma ve eksilmeler çıkınca (safi milli gelir) kalır.


Milli Gelir İle İlgili Diğer Kavramlar