Özlük Dosyası

İşveren tarafından tutulan çalışana ait tüm bilgilerin bulunduğu çalışan kayıt dosyasıdır.