Sigortalı Sayılmayanlar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulama alanı dışında bırakılmış ve Sosyal Sigorta imkânlarından mahrum olan kimselerdir. Bu durumda olanlar kanunun 6. maddesinde belirtilmiştir.