Ücretsiz İzin

İşçinin izinli olduğu süre içerisinde herhangi bir ücret ödemesinin yapılmadığı izin türü


Ücretsiz İzin İle İlgili Diğer Kavramlar