Usul Etüdü

Bir işin en kolay, en kısa yoldan ve en verimli şekilde başarmanın yollarını aramaktır. Bkz. İş Etüdü.