Uyuşmazlık

Genel anlamda; işçi ile işveren taraflarının iş ilişkileri konusunda anlaşamamaları durumunu anlatır.


Uyuşmazlık İle İlgili Diğer Kavramlar