Yaşlılık Aylığı

Sosyal Güvenlik Kurumunca, Kanunun öngördüğü hallerde sigortalılığı son bulan işçiye, aylık olarak hesap edilen ve aylık veya üç ayda bir ödenen aylıktır.


Yaşlılık Aylığı İle İlgili Diğer Kavramlar