Yıllık Ücretli İzin

Bir yılını tamamlayan her çalışana dinlenme hakkının bir gereği olarak verilen ve dinlendiği, bu süre içinde de çalışmış gibi sayılarak ücretini aldığı dinlenme dönemi.


Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Diğer Kavramlar