Zimmet

Üzerinde kendisine ait olamayan bir para, eşya mal olma durumu.


Zimmet İle İlgili Diğer Kavramlar