Çalışılmış Gibi Sayılan Haller

Eylemli olarak çalışılmadığı halde, işçinin hafta tatili ücretine veya yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için, İş Kanunu tarafından, çalışılmış gibi sayılan durumlardır.