İstifa Sayılan Haller

Bazı işten ayrılma hallerinde hakkın hatalı kullanımı nedeniyle bu kullanım şeklinin istifa sonucu doğurması, istifa gibi sonuç doğurması.