İfade Alma

Bir konuda, olayda bilgisi olduğu düşünülen birinin yazılı veya sözlü olarak bilgisine başvurma.