İstihdam

Genel olarak çalıştırma, hizmete alma, kullanma anlamına gelir. İş gücünü teşkil eden kısmın çalıştırılması tekniğine denir.