İstihdam Azaltma

Çalışan sayısının İşveren kararı ile azaltma.