Özel Hakem

İş ihtilaflarında, tarafların uyuşmazlıktan önce veya sonradan anlaşarak hakemliğine başvurdukları kişi veya çoğu zaman kurul.


Özel Hakem İle İlgili Diğer Kavramlar