Uyarı

İkaz etme. Bir çalışana davranışının disiplin kurallarına işyeri düzenine aykırı olduğu hakkında uyarma bu durumu ve bu durumun sonuçlarını bildirme.


Uyarı İle İlgili Diğer Kavramlar