Yazılı Uyarı

Bir çalışana davranışının disiplin kurallarına işyeri düzenine aykırı olduğu hakkında uyarma bu durumu yazılı olarak bildirme.


Yazılı Uyarı İle İlgili Diğer Kavramlar