Çocuk Zammı (Primi)

Sözleşme ile işçinin beher çocuğu için işveren tarafından verilen sosyal yardım niteliğinde bir miktar paradır, ayn da olabilir.