Kıdem Zammı

İşçinin işyerindeki veya işindeki kıdemi ile orantılı olarak ücretine zam sistemidir. Yeterliliğe göre ücret verilmesinin karşıtı bir sistemdir.