Emek Zammı

Toplu İş Sözleşmesi ile işçilere verilen sosyal yardım niteliğinde bir yardımdır. İşçinin o işyerindeki çalışma süresi ile orantılı olarak verilir. Kıdem zammı anlamını taşır.