Mali Hakları Taksitlendirme

İşçinin iş akdinin sona ermesi halinde alması gereken ücret ve tazminatlarını(mali haklar) takside bağlamak.