Prime Esas Ücretler

Sigortalılarla işverenlerinin bir ay için ödeyecekleri, nelerden ibaret olduğu kanunda gösterilmiş, prime esas teşkil edecek ücretlerin brüt toplamıdır. Prime matrah teşkil eder.


Prime Esas Ücretler İle İlgili Diğer Kavramlar