Prim Belgeleri

İşveren tarafından düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen; bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren ve niteliği, usul ve esasları ile verilme zamanları belirtilmiş belgelerdir.